Slopen

Omgevingsvergunning activiteit slopen

Sloopmelding

Doe een sloopmelding als:


  • bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt,
  • u asbest verwijdert bij de sloop.

Asbest

Laat u als bedrijf of instelling asbest verwijderen? Schakel dan een gecertificeerd bedrijf in.

Meer over asbest op de website van gemeente Purmerend.

Meer over asbest op de website van gemeente Beemster.

Doe de sloopmelding 4 weken voordat u met de werkzaamheden begint.
Er kan tegen de sloopmelding geen bezwaar worden ingediend.

Wilt u sloopwerkzaamheden uitvoeren aan een beschermd monument of stadsgezicht?
Dan moet u een Omgevingsvergunning slopen aanvragen.
Dat geldt ook als dat in het bestemmingsplan staat.
Vraag de omgevingsvergunning aan met DigiD via Omgevingsloket online.
U kunt in het Omgevingsloket ook eerst een vergunningencheck doen.

Indieningsvereisten

Welke stukken u moet indienen als u een officiële aanvraag omgevingsvergunning doet, staat in de Regeling omgevingsrecht.

Kosten

De kosten van de aanvraag vindt u in de Legesverordening. Lees de legesverordening Purmerend op overheid.nl Lees de legesverordening Beemster op overheid.nl

Behandeltermijn

  • De reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) duurt maximaal acht weken.
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde tijd opgeschort.
  • Om te kunnen afwijken van een bestemmingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het bestemmingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken. 

Verleende vergunningen

Verleende vergunningen vanaf 2010 kunt u digitaal opvragen.

Informatie over bouwvergunningen t/m 1999 bevindt zich in het Waterlands Archief.