Brandveilig gebruik gebouwen

Omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik gebouwen

Vergunning

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, een café of een hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig: de gebruiksvergunning.

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u:

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen,
  • dagverblijf biedt aan meer dan tien personen jonger dan 12 jaar,
  • dagverblijf biedt aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Melding

U moet een gebruiksmelding doen wanneer u:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk laat verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen),
  • een woning kamergewijs gaat verhuren,
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit gaat voldoen.

Een gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor het in gebruik nemen van het gebouw worden ingediend.
De gemeente kan naar aanleiding van uw melding het gebouw komen inspecteren. Mocht zij hierbij specifieke situaties aantreffen, dan kunnen nadere voorwaarden aan het gebruik gesteld worden.

Vraag de omgevingsvergunning aan met DigiD via Omgevingsloket online.
U kunt in het Omgevingsloket ook eerst een vergunningencheck doen.

Indieningsvereisten

Welke stukken u moet indienen als u een officiële aanvraag omgevingsvergunning doet, staat in het Regeling omgevingsrecht.

Kosten

De kosten van de aanvraag vindt u in de Legesverordening. Lees de legesverordening Purmerend op overheid.nl Lees de legesverordening Beemster op overheid.nl

Behandeltermijn

  • De reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) duurt maximaal acht weken.
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde tijd opgeschort.
  • Om te kunnen afwijken van een bestemmingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het bestemmingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken. 

Verleende vergunningen

Verleende vergunningen vanaf 2010 kunt u digitaal opvragen.

Informatie over bouwvergunningen t/m 1999 bevindt zich in het Waterlands Archief.

Aangevraagde vergunningen