Bouw en verbouw

Omgevingsvergunning activiteit bouwen

Wilt u een woning, bedrijfspand, garage of schuur bouwen of verbouwen? Dan hebt u hiervoor meestal een omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen) nodig.

Bent u zelf niet de eigenaar van de woning of het perceel waarop u wilt bouwen? Dan hebt u voor uw vergunningaanvraag schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar.

Voor het verbouwen of restaureren van een monument gelden ook nog andere eisen.

Gaat u een woonschip bouwen of verbouwen dan heeft u hiervoor ook een omgevingsvergunning nodig.

Vraag de omgevingsvergunning aan met DigiD via Omgevingsloket online.
U kunt in het Omgevingsloket ook eerst een vergunningencheck doen.

Indieningsvereisten

Welke stukken u moet indienen als u een aanvraag omgevingsvergunning doet, staat in de Regeling omgevingsrecht.


Kosten

De kosten van de aanvraag vindt u in de Legesverordening. Lees de legesverordening Purmerend op overheid.nl Lees de legesverordening Beemster op overheid.nl

Behandeltermijn

  • De reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) duurt maximaal acht weken.
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan opgeschort.
  • Om te kunnen afwijken van een bestemmingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het bestemmingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken. 

Verleende vergunningen

Verleende vergunningen vanaf 2010 kunt u digitaal opvragen.

Informatie over bouwvergunningen t/m 1999 bevindt zich in het Waterlands Archief .